“Šikovné ručičky”

Súčasťou konceptu našich tematických hodín sú aj aktivity zamerané na rozvíjanie tvorivosti detí, čoho výsledkom sú ich krásne, originálne výtvory. Deti sú mimoriadne tvorivé bytosti, ktoré majú mnoho nápadov. Striháme, lepíme, maľujeme, kreslíme, skladáme, modelujeme a tým rozvíjame aj ich jemnú motoriku. Na každú tému vždy niečo vymyslíme, pripravíme. Učenie nás baví.  

(VIAC)

Let´s read a book !

Milujeme knihy! Knihy sú každodennou súčasťou našich životov a preto nemôžu chýbať ani na našich hodinách. Na každú tému starostlivo vyberáme knihy, ktoré deti zaujmú, poučia, rozvinú obrazotvornosť, rozšíria slovnú zásobu a  objavia prostredníctvom nich  čaro čítania. Deti v knihách vnímajú postavy, dej a príbeh. Súčasťou každej knihy sú pracovné listy alebo rôzne úlohy, ktoré […]

(VIAC)

Wake Up Bunny !

Maňuška je dôležitý “člen našej rodiny”. Je našim verným kamarátom a každú hodinu začíname vždy jej zobudením “Wake up Bunny!”.  Deti si ju obľúbia a zároveň im pomáha prelomiť komunikačnú bariéru a nadobudnúť sebavedomie pri zapájaní sa do jednotlivých úloh, aktivít, hier. Už po dvoch, troch stretnutiach vidíme prvé pokroky u našich detičiek.  

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish