Kurzy anglického jazyka pre deti od 6 do 10 rokov

Kurzy anglického jazyka pre deti vo veku od 6 do 10 rokov, malé skupiny, hodiny vedené hravou formou,  zaujímavé témy, prostredníctvom ktorých vytvárame kladný vzťah k učeniu cudzieho jazyka. Aktuálna téma „Ancient Egypt“ má úspech, čomu sa veľmi tešíme. Vzdelávame sa, „cestujeme a  spoznávame svet“  prostredníctvom učenia sa anglického jazyka.  

(VIAC)

Something about us

Našim cieľom je vytvárať rodinné prostredie, do ktorého sa naši klienti radi pravidelne vracajú. Prostredie, kde učenie nie je povinnosťou ale koníčkom. Aj v novom školskom roku 2021/22 pripravujeme pre vás zaujímavé témy, nové hravé spôsoby učenia, prostredníctvom ktorých vám chceme pomôcť napredovať v učení cudzieho jazyka.

(VIAC)

Online kurzy pre deti vo veku 3-6 rokov

Kurzy anglického jazyka pre deti vo veku 3 – 6 rokov hravou formou. Aktuálne v ponuke len online kurzy, po uvoľnení epidemiologických opatrení môžnosť pokračovať prezenčne. Prvá hodina zadarmo. Hodiny sú tematické, zaujímavé s cieľom udržať pozornosť dieťaťa. Deti sa učia nové slovíčka, jednoduché vety prirodzeným spôsobom prostredníctvom zábavných a učinných metód.

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish