Naša škola ponúka širokú škálu kurzov anglického jazyka pre deti aj dospelých zamerané podľa veku a úrovne znalosti anglického jazyka. Výučba prebieha na našej škole, v školských zariadeniach alebo online, primárne hravou formou zameranou najmä na slovnú zásobu a komunikáciu. Poskytujeme kurzy rôznej intenzity, veľkosti v závislosti od preferencií klientov.  Kurz je vedený špecifickým spôsobom učenia, ktoré sa nazýva zážitkové učenie („škola hrou“ – zážitkové učenie – učenie pre život, učenie hrou).

Zážitkové učenie je učenie, ktorého prostriedkom je hra založená na zážitku. Je to aktívne, kreatívne a tvorivé učenie. Zahŕňa dialógy, skupinové hry, pohybové, výtvarné, hudobné a ďalšie aktivity, ktoré budú prebiehať v anglickom jazyku. Podnetná zážitková hra podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa.Čo môžete od nás očakávať?


Poskytujeme kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých. Obsah učiva je zostavený pre každú hodinu tak, aby bol zaujímavý, hravý a zároveň prínosný.

Príjemná, rodinná atmosféra – vytvorenie prirodzeného prostredia, v ktorom prebieha vyučovací proces.

Vo výučbe používame zásadu názornosti – pozorovanie, vnímanie všetkými zmyslami: sluch, zrak, hmat, chuť… (vytvorenie si predstavy, obrazu o danom podnete).

Učebné pomôcky používané vo výučbe: špeciálne výučbové karty pre rozvoj pozornosti, rozprávania, pamäti a jazykových schopností, obrázky, hračky, rôzne názorné predmety podľa danej témy na hodine, hudba spojená s pohybom, pastelky, farby atď. Interaktívna výučba – viac podnetov na rozvoj slovnej zásoby a konverzácie.

Lektor komunikuje s najmenšími deťmi prostredníctvom bábky alebo maňušky, ktorá bude sprevádzať deti počas celého kurzu a bude im najlepším kamarátom, ktorý ich naučí myslieť, komunikovať v angličtine.

Učenie prebieha formou hry, pohybu, hudby, kresby, ale aj formou konverzácie – rodič v pozícii partnera lektora.

K učeniu sa snažíme motivovať prostredníctvom zaujímavých tém a využívania rôznych aktivizačných metód.

Zaujíma nás spätná väzba, sme otvorení návrhom, námietkam, spoločne nachádzame riešenia.

 


Rodinné kurzy

Kurzy pre najmenšie detičky s rodinným príslušníkom (mama, otec, starý rodič…) vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa.

Kurzy pre deti predškolského veku s rodinným príslušníkom vo veku od 3 rokov do 6 rokov veku dieťaťa.

Kurzy pre deti

Kurzy pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov.

Kurzy pre deti od 6 do 10 rokov – úplný začiatočník,
začiatočník, základné vedomosti.

Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov – začiatočník, základné
vedomosti, mierne pokročilý, pokročilý.

Kurzy pre mládež od 14 do 18 rokov –  začiatočník, základné
vedomosti, mierne pokročilý, pokročilý.

Kurzy pre anglicky hovoriace deti


Kurzy pre dospelých

Naša škola ponúka kurzy pre dospelých, ktoré sú orientované najmä na rozvoj konverzačných schopností našich študentov. Našou prioritou je dosiahnuť, aby klient pochopil anglické výrazy, ktoré mu uľahčia nielen hovoriť anglicky prirodzenejšie, ale aj ľahšie sledovať jednotlivé konverzácie.


Online TEFL kurzy

TEFL ponúka online kurzy, ktoré sú plne akreditované, čo znamená, že ich môžete použiť na výučbu kedykoľvek a kdekoľvek na svete.

U nás si môžte zakúpiť online TEFL kurzy za výhodné ceny a získať svetovo uznávaný  certifikát po úspešnom absolvovaní kurzu.Intenzita kurzov:

Ponúkame kurzy rôznej intenzity –  jeden krát alebo viackrát týždenne (1 vyučovacia hodina /50 minút,  1 vyučovacia online hodina/40 minút), taktiež denný intenzívny kurz v rozsahu maximálne 4 po sebe nasledujúcich vyučovacích hodín. V prípade záujmu o intenzívnejší kurz, je klientom poskytnutá 10 minútová prestávka medzi jednotlivými vyučovacími hodinami (s prihliadnutím  na oddych, občerstvenie a ďalšie potreby).
Cenník poskytovaných služieb

Cenník poskytovaných služieb platný od 01.01.2021

1/ Kurz anglického jazyka pre deti (od 6 mesiacov až do 14 rokov), kurzy pre mládež (od 14 rokov do 18 rokov) a kurzy pre dospelých:

  • skupinový jazykový kurz (ďalej len „JK“) min. 4, max 7 študentov: cena JK 70 €/ 10 vyučovacích hodín ďalej len „VH“ (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 100 €/ 10 VH (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 200 €/ 10 VH (1VH 50 min.).

2/ Online kurz anglického jazyka pre deti (od 3 rokov až do 14 rokov), kurzy pre mládež (od 14 rokov do 18 rokov) a kurzy pre dospelých:

  • skupinový JK min. 4, max 6 študentov: cena kurzu 60 € / 10 VH (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 80 € /10 VH (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 160 € /10 VH (1VH 50 min.),

3/ intenzívny denný 4-hodinový kurz anglického jazyka 1 x týždenne (5 týždňov) alebo týždenný  (5 dni)

  • cena závisí od výberu typu, formy a intenzity kurzu

4/ Kurzy anglického jazyka pre školské zariadenia

  • JK na celý školský rok: cena kurzu 130 €
  • JK v dvoch splátkach: cena I. splátky 65 €
  • JK v troch splátkach: cena I. splátky 43,35 €

5/ letný denný tábor anglického jazyka: cena 130 €/ 1 týždeň

6/ materiály na vyučovanie a zapožičanie kníh v anglickom jazyku pre deti a dospelých: ZDARMA

Hodiny sú tematické s prihliadnutím na vek a dosiahnutú úroveň znalosti anglického jazyka. V prípade individuálnych kurzov našou prioritou je zostaviť hodiny podľa požiadaviek klienta.Učíme sa u nás v škole

Lektor sa pravidelne stretáva s rodičmi a deťmi a pomáha im v ich postupnom napredovaní.
Zároveň sa im snaží ukázať spôsob, ako sa učiť so svojimi deťmi.


Učíme sa doma

Učenie môže byť zábavné a prínosné aj prostredníctvom online vyučovania. Aj toto je cesta, ako sa priblížiť k našim klientom a umožniť im absolvovať hodiny anglického jazyka z pohodlia svojho domova.  Na spojenie s Vami využívame platformy ako Zoom a Skype.Ak sa vám naša škola páči a máte záujem o naše kurzy alebo akékoľvek otázky na nás, napíšte nám alebo zavolajte a my radi odpovieme. Spoločne nájdeme ten správny termín, ktorý vám bude vyhovovať.


      #familyfriendlyenglish