Naša škola ponúka kurzy anglického jazyka pre rodičov s deťmi a kurzy pre deti zamerané podľa veku a úrovne znalosti anglického jazyka. Výučba prebieha primárne hravou formou zameranou najmä na slovnú zásobu a komunikáciu. Zároveň umožní vzdelanie rodičom spolu s ich detičkami. Kurz je vedený špecifickým spôsobom učenia, ktoré sa nazýva zážitkové učenie („Škola hrou“ – zážitkové učenie – učenie pre život, učenie hrou).

Zážitkové učenie je učenie, ktorého prostriedkom je hra a je založené na zážitku. Je to aktívne, kreatívne a tvorivé učenie. Zahŕňa dialógy, skupinové hry, pohybové, výtvarné, hudobné a ďalšie aktivity, ktoré budú prebiehať v anglickom jazyku. Podnetná zážitková hra podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa.Čo môžete od nás očakávať?


Poskytujeme kurzy anglického jazyka nielen deťom, ale aj rodičom, ktorí sa môžu zúčastniť kurzu spoločne s ich detičkami. Obsah učiva je zostavený pre každú hodinu tak, aby bol zaujímavý, hravý pre deti a zároveň prínosný pre rodičov.

Príjemná, rodinná atmosféra – vytvorenie prirodzeného prostredia, v ktorom prebieha vyučovací proces.

Vo výučbe používame zásadu názornosti – pozorovanie, vnímanie všetkými zmyslami: sluch, zrak, hmat, chuť… (vytvorenie si predstavy, obrazu o danom podnete).

Učebné pomôcky používané vo výučbe: špeciálne výučbové karty pre rozvoj pozornosti, rozprávania, pamäti a jazykových schopností, obrázky, hračky, rôzne názorné predmety podľa danej témy na hodine, hudba spojená s pohybom, pastelky, farby atď. Interaktívna výučba – viac podnetov na rozvoj slovnej zásoby a konverzácie.

Lektor komunikuje s najmenšími deťmi prostredníctvom bábky alebo maňušky, ktorá bude sprevádzať deti počas celého kurzu a bude im najlepším kamarátom, ktorý ich naučí myslieť, komunikovať v angličtine.

Učenie prebieha formou hry, pohybu, hudby, kresby, ale aj formou konverzácie – rodič v pozícii spoluaktéra – partnera lektora.

Lektorovi/rodičovi je v prípade potreby nápomocný asistent s pedagogickým vzdelaním.

K učeniu sa snažíme motivovať deti a rodičov prostredníctvom zaujímavých tém a využívania rôznych aktivizačných metód.

Zaujíma nás spätná väzba, sme otvorení návrhom, námietkam, spoločne nachádzame riešenia.

 


Rodinné kurzy

Kurzy pre najmenšie detičky s rodinným príslušníkom (mama, otec, starý rodič…) vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa.

Kurzy pre deti predškolského veku s rodinným príslušníkom vo veku od 3 rokov do 6 rokov veku dieťaťa.

Kurzy pre deti

Kurzy pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov.

Kurzy pre deti od 6 do 10 rokov – úplný začiatočník,
začiatočník, základné vedomosti.

Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov – začiatočník, základné
vedomosti, mierne pokročilý, pokročilý.

Kurzy pre mládež od 14 do 18 rokov –  začiatočník, základné
vedomosti, mierne pokročilý, pokročilý.

Kurzy pre anglicky hovoriace deti


Kurzy pre dospelých

Naša škola ponúka kurzy pre dospelých, ktoré sú orientované najmä na rozvoj konverzačných schopností našich študentov. Našou prioritou je dosiahnuť, aby klient pochopil anglické výrazy, ktoré mu uľahčia nielen hovoriť anglicky prirodzenejšie, ale aj ľahšie sledovať jednotlivé konverzácie.Intenzita kurzov:

Ponúkame kurzy 1x týždenne alebo 2x týždenne (1 vyučovacia hodina v trvaní 50 minút alebo 2 vyučovacie hodiny v trvaní 100 minút). Ak by ste mali záujem o intenzívnejší kurz, môžeme pre vás vytvoriť kurz 3x týždenne. V prípade záujmu o kurz v trvaní dvoch po sebe nasledujúcich vyučovacích hodín, bude vašim deťom poskytnutá 5 – 10 minútová prestávka (s prihliadnutím na potreby detí) na oddych, občerstvenie a ďalšie potreby.
Cena kurzu

• OTVORENÉ HODINY
(individuálna platba za každú hodinu)
cena 6,00 € za každú 1 vyučovaciu hodinu (50 min.)
• 10 HODINOVÝ BALÍK
cena 50,00 € za 10 vyučovacích hodín

Na každú hodinu je pre deti a rodičov pripravená určitá tematická oblasť jazyka, ktorá je pripravovaná osobitne pre každý kurz vzhľadom na vek dieťaťa a dosiahnutú úroveň znalosti anglického jazyka. Po každej hodine vám poskytneme materiály zdarma, aby ste mohli pokračovať  v domácom precvičovaní toho, čo ste sa naučili počas našich hodín.Učíme sa u nás v škole

Lektor sa pravidelne stretáva s rodičmi a deťmi a pomáha im v ich postupnom napredovaní.
Zároveň sa im snaží ukázať spôsob, ako sa učiť so svojimi deťmi.


Učíme sa doma

Medzi jednotlivými hodinami rodičia
a deti pokračujú v tom, čo sa naučili
v domácom prostredí.Ak sa vám naša škola páči a máte záujem o naše kurzy alebo akékoľvek otázky na nás, napíšte nám alebo zavolajte a my radi odpovieme. Spoločne nájdeme ten správny termín, ktorý bude vyhovovať vám a najmä vašim detičkám.


      #familyfriendlyenglish

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.