Flash karty a maňuška

Flash karty sú skvelý spôsob ako prezentovať, precvičovať a opakovať slovnú zásobu. Maňuška je vynikajúci nástroj na podporu a motiváciu komunikovať v cudzom jazyku aj pre nesmelé deti.

(VIAC)

Hry a aktivity v angličtine

Hry a aktivity v angličtine. Cieľom je vytvoriť hodiny zaujímavou a zábavnou formou tak, aby si deti k cudziemu jazyku vytvorili pozitívny vzťah.

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish