Nová kapitola, nový školský rok!

Nový školský rok nám prináša začiatok nového dobrodružstva. Je to čas nových začiatkov, príležitostí a cieľov. Preto by sme vám aj v tomto školskom roku radi ponúkli možnosť naučiť sa cudzí jazyk a rozvíjať svoje jazykové schopnosti. Prinášame nové a zaujímavé učebné materiály a interaktívne metódy, s ktorými môžete ľahšie dosiahnuť vaše jazykové ciele. Témy […]

(VIAC)

Učíme na školách!

Pre školské zariadenia (Materské školy, Základné školy) ponúkame kurzy anglického jazyka, na ktorých výučba prebieha hravou formou.  Obsah každej hodiny je zostavený tak, aby bol zaujímavý, hravý a primeraný veku dieťaťa. Naším úsilím je používať vyučovacie metódy, pomôcky, ktoré vedú k prirodzenému spôsobu učenia sa. Pri výučbe používame špeciálne karty na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných […]

(VIAC)

Summer camps 2022

Aj tento rok, počas letných prázdnin plánujeme letné denné tábory v anglickom jazyku pre deti od 4 do 11 -12 rokov na našej škole v termínoch:              Júl 2022  11. júl -15. júl 2022 18.júl – 22. júl 2022 25.júl – 29. júl 2022             […]

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish