„Do exercise“

Pohybová aktivita má rôzne podoby, ale cieľ je spoločný – byť zdravý a spokojný. A keďže my chceme byť zdraví aj spokojní, tak na našich hodinách nemôžu chýbať  pohybové, hudobno-pohybové hry, ktoré sú skvelým spôsobom ako efektívne zúžitkovať energiu detí. Pri týchto aktivitách sa deti nielen rozhýbu, dobre zabavia, ale zároveň si rozšíria slovnú zásobu prostredníctvom pokynov, ktoré sú im na začiatku vysvetlené pre každý pohybový úkon.


      #familyfriendlyenglish