Wake Up Bunny !

Maňuška je dôležitý “člen našej rodiny”. Je našim verným kamarátom a každú hodinu začíname vždy jej zobudením “Wake up Bunny!”.  Deti si ju obľúbia a zároveň im pomáha prelomiť komunikačnú bariéru a nadobudnúť sebavedomie pri zapájaní sa do jednotlivých úloh, aktivít, hier. Už po dvoch, troch stretnutiach vidíme prvé pokroky u našich detičiek.  

(VIAC)

Summer camps 2019

Yes, tábory sa vydarili! Na každý deň sme mali pripravený tematický blok s množstvom aktivít a hier. Spievali sme, tancovali, rozhýbali nielen nožičky a ručičky ale aj hlavičky, tvorili sme, čítali, oddychovali, ale hlavne sme sa veľa smiali a hrali. Hravou formou sa deti naučili nové anglické slová, slovné spojenia, celé vety. Každý deň sme […]

(VIAC)

Ako sa prirodzene učíme?

Naším úsilím je používať vyučovacie metódy, ktoré vedú k prirodzenému spôsobu učenia sa. Ako sa teda prirodzene učíme? Väčšinou neuvedomene a z veľkého záujmu, napríklad zo zvedavosti. Účinky sú spontánne, veľmi efektívne a dlhodobé. Čím viac zmyslov pri učení využijeme, tým lepšie si informáciu zapamätáme. A to je cieľom našej školy, aby ste sa učili […]

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish