Letné tábory

Milí naši priatelia, či budeme organizovať letné tábory závisí od povinných preventívnych opatrení, ktoré budú schválené. Konečne stanovisko zverejníme najneskôr do 5.6.2020. V prípade, ak nebudeme môcť zabezpečiť dané opatrenia pre celodennú starostlivosť, budeme sa na Vás tešiť v letných jazykových kurzoch alebo na online kurzoch. Bližšie informácie ohľadne ich organizácie poskytneme čoskoro.

 


      #familyfriendlyenglish