Prihláška

 

jazykové kurzy pre deti

  1. Osobné údaje:
  Meno a priezvisko dieťaťa:
  Vek dieťaťa:
  Adresa:
  Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
  Telefonický kontakt:
  Email:

  2. Vyberte si, prosím, jazykový kurz, o ktorý máte záujem:

  Kurz:

  1 vyučovacia hodina trvá 50 min

  Druh kurzu:

  1 vyučovacia hodina trvá 50 min

  Druh kurzu:

  3. Veková kategória:
   kurz pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov kurz pre deti od 3 rokov do 6 rokov kurz pre deti od 6 rokov do 10 rokov kurz pre deti od 10 do 14 rokov kurz pre mládež od 14 rokov do 18 rokov kurz pre anglicky hovoriace deti od 4 rokov

  4. Uveďte,prosím, jazykovú znalosť/úroveň vášho dieťaťa:
   úplný začiatočník začiatočník základné vedomosti mierne pokročilý pokročilý

  5. Uveďte, prosím, ktoré dni a časy vám najviac vyhovujú:

  6. Aká intenzita vám vyhovuje:
   1x do týždňa 2x do týždňa intenzívny 4-hodinový 1x týždenne intenzívny 4-hodinový týždenný

  7. Spôsob úhrady:
   v hotovosti v kancelárii jazykovej školy Family Friendly English peňažným prevodom

  8. Popíšte, prosím,záujmy vašich detí ako obľúbené hračky, hry, rozprávkové bytosti atď.

  9. Označte, prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:
   leták sociálne siete internet od známeho

  Dotknutá osoba sa oboznámila so všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Súhlasím s cenníkom.

  Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami.

  Odoslaním tejto prihlášky účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s cenníkom a so všeobecnými podmienkami o jazykovom vzdelávaní, a akceptuje ich.
   

  jazykové kurzy pre dospelých

   1. Osobné údaje:
   Meno a priezvisko:
   Adresa:
   Telefonický kontakt:
   Email:

   2. Vyberte si, prosím, jazykový kurz, o ktorý máte záujem:

   1 vyučovacia hodina trvá 50 min

   Druh kurzu:

   Špecifikácia kurzu:

   1 vyučovacia hodina trvá 50 min

   Druh kurzu:

   Špecifikácia kurzu:

   3. Uveďte,prosím, jazykovú znalosť/úroveň:
    úplný začiatočník začiatočník základné vedomosti mierne pokročilý pokročilý

   4. Uveďte, prosím, ktoré dni a časy vám najviac vyhovujú:

   5. Aká intenzita vám vyhovuje:
    1x do týždňa 2x do týždňa intenzívny 4-hodinový 1x týždenne intenzívny 4-hodinový týždenný

   6. Spôsob úhrady:
    v hotovosti v kancelárii jazykovej školy Family Friendly English peňažným prevodom

   7. Označte, prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:
    leták sociálne siete internet od známeho

   Dotknutá osoba sa oboznámila so všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

   Súhlasím s cenníkom.

   Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami.

   Odoslaním tejto prihlášky účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s cenníkom a so všeobecnými podmienkami o jazykovom vzdelávaní, a akceptuje ich.