Prihláška

 

jazykové kurzy pre deti

1. Osobné údaje:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Vek dieťaťa:
Adresa:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Telefonický kontakt:
Email:


2. Vyberte si, prosím, jazykový kurz, o ktorý máte záujem:

RODINNÉ KURZY a KURZY PRE DETI:
 kurzy pre najmenšie detičky s rodinným príslušníkom (mama, otec, starý rodič...) vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa kurzy pre deti predškolského veku s rodinným príslušníkom vo veku od 3 rokov do 6 roku veku dieťaťa kurz pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov kurz pre mladšie deti od 6 do 10 rokov kurz pre staršie deti od 10 do 14 rokov kurz pre mládež od 14 do 18 rokov kurz pre anglicky hovoriace deti

3. Uveďte,prosím, jazykovú znalosť/úroveň vášho dieťaťa:
 úplný začiatočník začiatočník základné vedomosti mierne pokročilý pokročilý

4. Uveďte, prosím, ktoré dni a časy vám najviac vyhovujú:

5. Aká intenzita vám vyhovuje:
 1x týždenne 2x týždenne 3x týždenne

   Vyberte si dľžku trvania lekcie:
 1x 50 min. lekcia 2x 50 min. lekcia (100 min.)

6. Označte, prosím, o ktorú ponuku ceny kurzu máte záujem:
 platba za každú vyučovaciu hodinu – 5,40€ / 50 min. 10 hodinový balík – 49,00 € / 10 vyuč. hodín (zvýhodnená cena: 4,90€ / 50 min.)

7. Spôsob úhrady:
 v hotovosti v kancelárii jazykovej školy Family Friendly English peňažným prevodom

8. Popíšte, prosím,záujmy vašich detí ako obľúbené hračky, hry, rozprávkové bytosti atď.

9. Označte, prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:
 leták sociálne siete internet od známeho

Dotknutá osoba sa oboznámila so všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami.

Odoslaním tejto prihlášky účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s cenníkom a so všeobecnými podmienkami o jazykovom vzdelávaní, a akceptuje ich.
 

jazykové kurzy pre dospelých

1. Osobné údaje:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Email:


2. Vyberte si, prosím, jazykový kurz, o ktorý máte záujem:
 Skupinový jazykový kurz – malá skupina (min. 4 , max. 6 študentov) Skupinový jazykový kurz – mikro skupina (min. 2, max. 3 študenti) Individuálny jazykový kurz

3. Uveďte,prosím, jazykovú znalosť/úroveň vášho dieťaťa:
 úplný začiatočník začiatočník základné vedomosti mierne pokročilý pokročilý

4. Uveďte, prosím, ktoré dni a časy vám najviac vyhovujú:

5. Aká intenzita vám vyhovuje:
 1x týždenne 2x týždenne 3x týždenne

   Vyberte si dľžku trvania lekcie:
 1x 50 min. lekcia 2x 50 min. lekcia (100 min.)

6. Označte, prosím, o ktorú ponuku ceny kurzu máte záujem:
 Malá skupina - platba za každú vyučovaciu hodinu – 5,40 €/50 min. Malá skupina - 10 hodinový balík – 49,00 €/10 vyuč. hodín (zvýhodnená cena: 4,90 €/50 min.) Mikro skupina - platba za každú vyučovaciu hodinu – 8,50 €/50 min. Mikro skupina - 10 hodinový balík – 80,00 €/10 vyuč. hodín (zvýhodnená cena: 8€/50 min.) Individuálny kurz - platba za každú vyučovaciu hodinu – 14,40 €/50 min. Individuálny kurz - 10 hodinový balík – 139,00 €/10 vyuč. hodín (zvýhodnená cena: 13,90 €/50 min.)

7. Spôsob úhrady:
 v hotovosti v kancelárii jazykovej školy Family Friendly English peňažným prevodom

8. Označte, prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:
 leták sociálne siete internet od známeho

Dotknutá osoba sa oboznámila so všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami.

Odoslaním tejto prihlášky účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s cenníkom a so všeobecnými podmienkami o jazykovom vzdelávaní, a akceptuje ich.