Prihláška

 

jazykové kurzy pre deti

1. Osobné údaje:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Vek dieťaťa:
Adresa:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Telefonický kontakt:
Email:


2. Vyberte si, prosím, jazykový kurz, o ktorý máte záujem:

Kurz:

1 vyučovacia hodina trvá 50 min

Druh kurzu:

1 vyučovacia hodina trvá 50 min

Druh kurzu:

3. Veková kategória:
 kurz pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov kurz pre deti od 3 rokov do 6 rokov kurz pre deti od 6 rokov do 10 rokov kurz pre deti od 10 do 14 rokov kurz pre mládež od 14 rokov do 18 rokov kurz pre anglicky hovoriace deti od 4 rokov

4. Uveďte,prosím, jazykovú znalosť/úroveň vášho dieťaťa:
 úplný začiatočník začiatočník základné vedomosti mierne pokročilý pokročilý

5. Uveďte, prosím, ktoré dni a časy vám najviac vyhovujú:

6. Aká intenzita vám vyhovuje:
 1x do týždňa 2x do týždňa intenzívny 4-hodinový 1x týždenne intenzívny 4-hodinový týždenný

7. Spôsob úhrady:
 v hotovosti v kancelárii jazykovej školy Family Friendly English peňažným prevodom

8. Popíšte, prosím,záujmy vašich detí ako obľúbené hračky, hry, rozprávkové bytosti atď.

9. Označte, prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:
 leták sociálne siete internet od známeho

Dotknutá osoba sa oboznámila so všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s cenníkom.

Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami.

Odoslaním tejto prihlášky účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s cenníkom a so všeobecnými podmienkami o jazykovom vzdelávaní, a akceptuje ich.
 

jazykové kurzy pre dospelých

1. Osobné údaje:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Email:

2. Vyberte si, prosím, jazykový kurz, o ktorý máte záujem:

1 vyučovacia hodina trvá 50 min

Druh kurzu:

Špecifikácia kurzu:

1 vyučovacia hodina trvá 50 min

Druh kurzu:

Špecifikácia kurzu:

3. Uveďte,prosím, jazykovú znalosť/úroveň:
 úplný začiatočník začiatočník základné vedomosti mierne pokročilý pokročilý

4. Uveďte, prosím, ktoré dni a časy vám najviac vyhovujú:

5. Aká intenzita vám vyhovuje:
 1x do týždňa 2x do týždňa intenzívny 4-hodinový 1x týždenne intenzívny 4-hodinový týždenný

6. Spôsob úhrady:
 v hotovosti v kancelárii jazykovej školy Family Friendly English peňažným prevodom

7. Označte, prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:
 leták sociálne siete internet od známeho

Dotknutá osoba sa oboznámila so všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s cenníkom.

Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami.

Odoslaním tejto prihlášky účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s cenníkom a so všeobecnými podmienkami o jazykovom vzdelávaní, a akceptuje ich.