Letné tábory

Chceš sa k nám cez leto pripojiť a stráviť týždeň plný zážitkov, hier a aktív?

  Tak neváhaj a prihlás sa na jeden z termínov !

2. termín: od 13.07.2020 do 17.07.2020

3. termín: od 27.07.2020 do 31.07.2020

4. termín: od 03.08.2020 do 07.08.2020

5. termín: od 10.08.2020 do 14.08.2020

6. termín: od 17.08.2020 do 21.08.2020

7. termín: od 24.08.2020 do 28.08.2020

Cena týždenného pobytu  130 € zahŕňa:

– celodenný kontakt s anglickým jazykom Po – Pia 7:00 – 15:30
– pomôcky k výučbe, jednotlivým aktivitám, hrám
– obed (reštaurácia)
– pitný režim

Ak sa vám to hodí, vieme zabezpečiť starostlivosť o vaše dieťa  do 16.30 hod.  Cena za danú hodinu je 5,00 eur na  jedno dieťa.

Predbežne sa môžete prihlasovať na telefónnom čísle 0911 829 544  alebo nám pošlite mail na familyfriendlyenglish@gmail.com.

Milí rodičia, radi by sme vám poskytli bližšie informácie o organizovaní táborov v našej škole. Naše priestory nám umožňujú vytvoriť  dve skupiny s maximálnym počtom 7 – 8 detí v jednej skupine. Počas leta 2020 bude vytvorená len jedna skupina detí, ktoré budú vzájomnom kontakte počas programu tábora a stravovania!!!! Vek detí je ohraničený od 4 rokov do 12 rokov ( 3-ročné, len detičky našich klientov, ktoré náš už poznajú). Na každú skupinu pripadá jedna zodpovedná osoba.

Vzhľadom k danej situácii pri realizácii letných táborov 2020 budeme klásť mimoriadny dôraz na opatrenia, ktoré sú v súlade s protiepidemiologickými opatreniami: umývanie rúk, používanie dezinfekcie, nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych opatrení pri kašľaní, kýchaní a nachladnutí, kontrola dodržiavania zásad osobnej hygieny detí, dôsledná sanitácia priestorov našich učební a ich vybavenia!!!! Povinnosť nosenia rúšok upravíme podľa platných epidemiologických a hygienických opatrení. Odporúčame Vám, aby každé dieťa malo pri sebe dve rúška.

Každé ráno si vaše detičky prevezmeme  od 7.00 hod. v priestoroch našej školy.  Pripravený program začína od 8.00 hod. Na začiatku sa navzájom privítame, zaspievame si pesničku, urobíme krátku rozcvičku… Ak je v ten deň naplánovaný výlet, odchod bude medzi 9.00 – 10.00 hod.  a návrat medzi 12.00 – 13.00 hod. (čas je orientačný, závisí od miesta, ktoré navštívime). Obed je zabezpečený v reštaurácii v blízkosti našej školy.  V rámci poobedňajšieho oddychu “vypneme” hlavičky a prečítame si rozprávky, rozpovieme si príbehy. Po zaslúženom “oddychu”, pokračujeme….

Na vaše detičky čaká množstvo aktivít, hier v anglickom jazyku. Na každý deň  je pripravený tematický blok  (My body parts, Shapes, Fruit, Vegetables,….) v rámci, ktorého sa budú konať jednotlivé aktivity. Učíme sa hravou formou, prostredníctvom zážitkov.

Každý deň, pokiaľ nám to počasie dovolí budú Vaše detičky na čerstvom vzduchu a v okolitých parkoch si užijeme kopec zábavy, pohybu, smiechu.  V prípade nepriaznivého počasia sa budeme snažiť deťom zabezpečiť náhradný program. Učíme sa anglicky prostredníctvom hry!

Čo je potrebné si priniesť so sebou?

– vlastnú fľašku /pitný režim bude zabezpečený počas celého dňa/
– prezuvky, dve rúška                                                                                                                – pršiplášť /dáždnik/ v prípade nepriaznivého počasia
– desiatnik /rodičia zabezpečia desiatu pre svoje dieťatko/
– fotokópia preukazu zdravotného poistenca

Jednotlivé veci je potrebné označiť menom a priezviskom dieťaťa.

Ak máte ďalšie otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď, prosím, kontaktujte nás.

Online prihláška na tábor

Osobné údaje:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Vek dieťaťa:
Adresa:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Mobilný telefón:
Telefonický kontakt do prace:
Telefonický kontakt domov:
Email:

Označte, prosím, termín, o ktorý máte záujem:

 2. termín: od 13. 07. 2020 do 17. 07. 2020 3. termín: od 27. 07. 2020 do 31. 07. 2020 4. termín: od 03. 08. 2020 do 07. 08. 2020 5. termín: od 10. 08. 2020 do 14. 08. 2020 6. termín: od 17. 08. 2020 do 21. 08. 2020 7. termín: od 24. 08. 2020 do 28. 08. 2020

Označte, prosím, predpokladaný spôsob úhrady:
 peňažným prevodom (130 € vrátane DPH)

V prípade záujmu o zabezpečenie starostlivosti o dieťa v čase od 15.30 do 16.30 hod. /cena za danú hodinu 5,00 eur/, prosím, uveďte dní, o ktoré máte záujem:

Popíšte, prosím, záujmy vašich detí ako obľúbené hračky, hry, rozprávkové bytosti atď.:

Popíšte, prosím, zdravotný stav vášho dieťaťa - alergie, prekonané, alebo súčasné ochorenia, zdravotné problémy, prípadné diéty:

Označte, prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:
 leták sociálne siete internet od známeho

Dotknutá osoba sa oboznámila so všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami.