Letné tábory 2021

Chceš sa k nám cez leto pripojiť a stráviť týždeň plný zážitkov, hier a aktív?

Tak neváhaj a prihlás sa na jeden z termínov !

JÚL 2021

1. termín: od 05.07. do 09.07.2021

2. termín: od 12.07. do 16.07.2021

3. termín: od 19.07. do 23.07.2021

August 2021

4. termín: od 02.08. do 06.08.2021

5. termín: od 09.08. do 13.08.2021

6. termín: od 16.08.do 20.08.2021

Cena týždenného pobytu  130 € zahŕňa:

– celodenný kontakt s anglickým jazykom Po – Pia 7:30 – 15:30  ( možnosť príchodu pred 7:30 na základe dohody)
– pomôcky k výučbe, jednotlivým aktivitám, hrám
– obed (reštaurácia)
– pitný režim

Ak sa vám to hodí, vieme zabezpečiť starostlivosť o vaše dieťa  do 16.30 hod.  Cena za danú hodinu je 6,00 eur na  jedno dieťa pri minimálnom počte 3 detí.

Predbežne sa môžete prihlasovať na telefónnom čísle 0911 829 544  alebo nám pošlite mail na familyfriendlyenglish@gmail.com.

Milí rodičia, radi by sme vám poskytli bližšie informácie o organizovaní táborov v našej škole. Naše priestory nám umožňujú vytvoriť  dve skupiny s maximálnym počtom 8 detí v jednej skupine. Vek detí je ohraničený od 4 rokov do 11 rokov ( 3 ročné detičky len našich klientov, ktoré nás poznajú). Na každú skupinu pripadá jedna zodpovedná osoba.

Vzhľadom k danej situácii pri realizácii letných táborov 2021 budeme klásť mimoriadny dôraz na opatrenia, ktoré sú v súlade s protiepidemiologickými opatreniami: umývanie rúk, používanie dezinfekcie, nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych opatrení pri kašľaní, kýchaní a nachladnutí, kontrola dodržiavania zásad osobnej hygieny detí, dôsledná sanitácia priestorov našich učební a ich vybavenia!!!! Povinnosť nosenia rúšok upravíme podľa platných epidemiologických a hygienických opatrení. Odporúčame Vám, aby každé dieťa malo pri sebe dve rúška.

Každé ráno si vaše detičky prevezmeme  od 7.30 hod. (podľa potreby aj skôr) v priestoroch našej školy.  Pripravený program začína od 8.00 hod. Na začiatku sa navzájom privítame, zaspievame si pesničku, urobíme krátku rozcvičku… Ak je v ten deň naplánovaný výlet, odchod bude medzi 9.00 – 10.00 hod.  a návrat medzi 12.00 – 13.00 hod. (čas je orientačný, závisí od miesta, ktoré navštívime). Obed je zabezpečený v reštaurácii v blízkosti našej školy.  V rámci poobedňajšieho oddychu “vypneme” hlavičky a prečítame si rozprávky, rozpovieme si príbehy. Po zaslúženom “oddychu”, pokračujeme….

Na vaše detičky čaká množstvo aktivít, hier v anglickom jazyku. Na každý deň  je pripravený tematický blok  (My body parts, Shapes, Fruit, Vegetables,….) v rámci, ktorého sa budú konať jednotlivé aktivity. Učíme sa hravou formou, prostredníctvom zážitkov.

 

Každý deň, pokiaľ nám to počasie dovolí budú Vaše detičky na čerstvom vzduchu a v okolitých parkoch si užijeme kopec zábavy, pohybu, smiechu.  V prípade nepriaznivého počasia sa budeme snažiť deťom zabezpečiť náhradný program. Učíme sa anglicky interaktívnou formou!

Čo je potrebné si priniesť so sebou?

– vlastnú fľašku /pitný režim bude zabezpečený počas celého dňa/
– prezuvky, dve rúška       

– pršiplášť /dáždnik/ v prípade nepriaznivého počasia
– desiatnik /rodičia zabezpečia desiatu pre svoje dieťatko/
– fotokópia preukazu zdravotného poistenca

Jednotlivé veci je potrebné označiť menom a priezviskom dieťaťa.

Ak máte ďalšie otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď, prosím, kontaktujte nás.

Online prihláška na tábor

Osobné údaje:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Vek dieťaťa:
Adresa:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Mobilný telefón:
Telefonický kontakt do prace:
Telefonický kontakt domov:
Email:

Označte, prosím, termín, o ktorý máte záujem:

 1. termín: od 05.07. do 09.07.2021 2. termín: od 12.07. do 16.07.2021 3. termín: od 19.07. do 23.07.2021 4. termín: od 02.08. do 06.08.2021 5. termín: od 09.08. do 13.08.2021 6. termín: od 16.08. do 20.08.2021

Označte, prosím, predpokladaný spôsob úhrady:
 peňažným prevodom (130 € vrátane DPH)

V prípade záujmu o zabezpečenie starostlivosti o dieťa v čase od 15.30 do 16.30 hod. /cena za danú hodinu 6,00 eur/, prosím, uveďte dní, o ktoré máte záujem:

Popíšte, prosím, záujmy vašich detí ako obľúbené hračky, hry, rozprávkové bytosti atď.:

Popíšte, prosím, zdravotný stav vášho dieťaťa - alergie, prekonané, alebo súčasné ochorenia, zdravotné problémy, prípadné diéty:

Označte, prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:
 leták sociálne siete internet od známeho

Dotknutá osoba sa oboznámila so všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami.