Let´s read a book !

Milujeme knihy! Knihy sú každodennou súčasťou našich životov a preto nemôžu chýbať ani na našich hodinách. Na každú tému starostlivo vyberáme knihy, ktoré deti zaujmú, poučia, rozvinú obrazotvornosť, rozšíria slovnú zásobu a  objavia prostredníctvom nich  čaro čítania. Deti v knihách vnímajú postavy, dej a príbeh. Súčasťou každej knihy sú pracovné listy alebo rôzne úlohy, ktoré […]

(VIAC)

Wake Up Bunny !

Maňuška je dôležitý „člen našej rodiny“. Je našim verným kamarátom a každú hodinu začíname vždy jej zobudením „Wake up Bunny!“.  Deti si ju obľúbia a zároveň im pomáha prelomiť komunikačnú bariéru a nadobudnúť sebavedomie pri zapájaní sa do jednotlivých úloh, aktivít, hier. Už po dvoch, troch stretnutiach vidíme prvé pokroky u našich detičiek.  

(VIAC)

Summer camps 2019

Yes, tábory sa vydarili! Na každý deň sme mali pripravený tematický blok s množstvom aktivít a hier. Spievali sme, tancovali, rozhýbali nielen nožičky a ručičky ale aj hlavičky, tvorili sme, čítali, oddychovali, ale hlavne sme sa veľa smiali a hrali. Hravou formou sa deti naučili nové anglické slová, slovné spojenia, celé vety. Každý deň sme […]

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish