Summer camps 2019

Yes, tábory sa vydarili! Na každý deň sme mali pripravený tematický blok s množstvom aktivít a hier. Spievali sme, tancovali, rozhýbali nielen nožičky a ručičky ale aj hlavičky, tvorili sme, čítali, oddychovali, ale hlavne sme sa veľa smiali a hrali. Hravou formou sa deti naučili nové anglické slová, slovné spojenia, celé vety. Každý deň sme […]

(VIAC)

Ako sa prirodzene učíme?

Naším úsilím je používať vyučovacie metódy, ktoré vedú k prirodzenému spôsobu učenia sa. Ako sa teda prirodzene učíme? Väčšinou neuvedomene a z veľkého záujmu, napríklad zo zvedavosti. Účinky sú spontánne, veľmi efektívne a dlhodobé. Čím viac zmyslov pri učení využijeme, tým lepšie si informáciu zapamätáme. A to je cieľom našej školy, aby ste sa učili […]

(VIAC)

ZOO

Posledné dva týždne v tomto školskom roku máme tému ZOO a má úspech, čo sa veľmi tešíme. Naši malí študenti milujú zvieratká.  Rozširujeme slovnú zásobu a zároveň sa hráme.  Activities: Playdough game activity, Animals BINGO, Animal track walking exercise  and more and more other educational activities with animals.    

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish