Something about us

Našim cieľom je vytvárať rodinné prostredie, do ktorého sa naši klienti radi pravidelne vracajú. Prostredie, kde učenie nie je povinnosťou ale koníčkom. Aj v novom školskom roku 2021/22 pripravujeme pre vás zaujímavé témy, nové hravé spôsoby učenia, prostredníctvom ktorých vám chceme pomôcť napredovať v učení cudzieho jazyka.

(VIAC)

Online kurzy pre deti vo veku 3-6 rokov

Kurzy anglického jazyka pre deti vo veku 3 – 6 rokov hravou formou. Aktuálne v ponuke len online kurzy, po uvoľnení epidemiologických opatrení môžnosť pokračovať prezenčne. Prvá hodina zadarmo. Hodiny sú tematické, zaujímavé s cieľom udržať pozornosť dieťaťa. Deti sa učia nové slovíčka, jednoduché vety prirodzeným spôsobom prostredníctvom zábavných a učinných metód.

(VIAC)

Improve your language skills

Potrebujete pomôct so školským učivom, vysvetliť gramatiku? Rozhodli ste sa naučiť nový cudzí jazyk, zlepšiť svoje konverzačné zručnosti alebo rozšíriť slovnú zásobu? Ponúkame online kurzy anglického jazyka pre všetky vekové katégorie, prostredníctvom ktorých sa naučíte jednoduchšie a plynulejšie komunikovať vo všetkých oblastiach života. Tak neváhaj a prihlás sa k nám!

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish