Cenník poskytovaných služieb

Cenník poskytovaných služieb platný od 01.01.2021

1/ Kurz anglického jazyka pre deti (od 6 mesiacov až do 14 rokov),

                                                      mládež (od 14 rokov do 18 rokov),

                                                      dospelých.

  • skupinový jazykový kurz (ďalej len „JK“) min. 4, max 7 študentov: cena JK 80 €/ 10 vyučovacích hodín ďalej len „VH“ (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 120 €/ 10 VH (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 200 €/ 10 VH (1VH 50 min.).

2/ Online kurz anglického jazyka pre deti (od 3 rokov až do 14 rokov),

                                                                  mládež (od 14 rokov do 18 rokov),

                                                                  dospelých:

  • skupinový JK min. 4, max 6 študentov: cena kurzu 60 € / 10 VH (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 90 € /10 VH (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 160 € /10 VH (1VH 50 min.),

3/ intenzívny denný 4-hodinový kurz anglického jazyka 1 x týždenne (5 týždňov) alebo týždenný  (5 dni)

  • cena závisí od výberu typu, formy a intenzity kurzu

4/ Kurzy anglického jazyka pre školské zariadenia

  • JK na školský rok 2022/23: cena kurzu 130 € (zvýhodnená cena)
  • JK v dvoch splátkach: cena jednej splátky 70 €

5/ letný denný tábor anglického jazyka: cena 165 €/ 1 týždeň

6/ materiály na vyučovanie v anglickom jazyku pre deti a dospelých: ZDARMA

Hodiny sú tematické s prihliadnutím na vek a dosiahnutú úroveň znalosti anglického jazyka. V prípade individuálnych kurzov našou prioritou je zostaviť hodiny podľa požiadaviek klienta.

Poznámka: Kurz v rozsahu 10 vyučovacích hodín je potrebné vyčerpať v danom termíne. Vymeškané hodiny (riadne odhlásené) je možné vyčerpať v inom prebiahajúcom kurze za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach jazykovej školy (slide „Prihláška“).