Cenník poskytovaných služieb

Cenník poskytovaných služieb platný od 01.07.2023

Školský rok 2023/2024:

I. polrok –  od 11.9.2023 do 2.2.2023 (cena kurzu za prvý polrok závisí od dátumu prihlásenia)

II. polrok – od 5.2.2024 do 30.6.2023 (cena kurzu za druhý polrok závisí od dátumu prihlásenia)

1/ Kurz anglického jazyka pre deti (od 1 roka až do 14 rokov),

     mládež (od 14 rokov do 18 rokov),

     dospelých.

  • skupinový jazykový kurz (ďalej len „JK“) min. 4, max 7 študentov: cena JK 160 € za polrok/ 1x týždenne, ďalej len „VH“ (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 230 € za polrok/ 1x týždenne, (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 220 € / 10 VH (1VH 50 min.).

2/ Online kurz anglického jazyka pre deti (od 3 rokov až do 14 rokov),

      mládež (od 14 rokov do 18 rokov),

      dospelých:

  • skupinový JK min. 4, max 7 študentov: cena kurzu 120 € za polrok/ 1x týždenne (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 170 € za polrok/ 1x týždenne (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 180 € /10 VH  (1VH 50 min.),

3/ intenzívny denný 4-hodinový kurz anglického jazyka 1 x týždenne (5 týždňov) alebo týždenný  (5 dni)

  • cena závisí od výberu typu, formy a intenzity kurzu

4/ Kurzy anglického jazyka pre školské zariadenia

  • JK na školský rok 2023/24: cena kurzu 150 € (zvýhodnená cena)
  • JK v dvoch splátkach: cena jednej splátky 85 €

5/ letný denný tábor anglického jazyka: cena  165€/1 týždeň

6/ materiály na vyučovanie v anglickom jazyku pre deti a dospelých sú súčasťou ceny kurzu.

7/ súrodenecká zľava 10% z ceny kurzu

 

Konečná cena kurzu sa odvíja od zvoleného typu a intezity kurzu ako aj špecifických požiadaviek na strane klienta (cena dohodou).

 

Hodiny sú tematické s prihliadnutím na vek a dosiahnutú úroveň znalosti anglického jazyka. V prípade individuálnych kurzov našou prioritou je zostaviť hodiny podľa požiadaviek klienta.

Poznámka: Kurz je potrebné vyčerpať v danom termíne. Vymeškané hodiny (riadne odhlásené) je možné vyčerpať v inom prebiehajúcom kurze za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach (slide „Prihláška“).