Cenník poskytovaných služieb

Cenník poskytovaných služieb platný od 01.01.2021

1/ prvá hodina anglického jazyka – zdarma

2/ Kurz anglického jazyka pre deti (od 6 mesiacov až do 14 rokov), kurzy pre mládež (od 14 rokov do 18 rokov) a kurzy pre dospelých:

  • skupinový jazykový kurz (ďalej len „JK“) min. 4, max 7 študentov: cena JK 60 €/ 10 vyučovacích hodín ďalej len „VH“ (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 100 €/ 10 VH (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 200 €/ 10 VH (1VH 50 min.).

3/ Online kurz anglického jazyka pre deti (od 3 rokov až do 14 rokov), kurzy pre mládež (od 14 rokov do 18 rokov) a kurzy pre dospelých:

  • skupinový JK min. 4, max 6 študentov: cena kurzu 45 € / 10 VH (1 VH 40 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 70 € /10 VH (1VH 40 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 140 € /10 VH (1VH 40 min.),

4/ intenzívny denný 4-hodinový kurz anglického jazyka 1 x týždenne (5 týždňov) alebo týždenný  (5 dni)

  • cena závisí od výberu typu, formy a intenzity kurzu

5/ Kurzy anglického jazyka pre školské zariadenia

  • JK na celý školský rok: cena kurzu 130 €
  • JK v dvoch splátkach: cena I. splátky 65 €
  • JK v troch splátkach: cena I. splátky 43,35 €

6/ letný denný tábor anglického jazyka: cena 130 €/ 1 týždeň

5/ materiály na vyučovanie a zapožičanie kníh v anglickom jazyku pre deti a dospelých: ZDARMA

Hodiny sú tematické s prihliadnutím na vek a dosiahnutú úroveň znalosti anglického jazyka. V prípade individuálnych kurzov našou prioritou je zostaviť hodiny podľa požiadaviek klienta.