Wake Up Bunny !

Maňuška je dôležitý „člen našej rodiny“. Je našim verným kamarátom a každú hodinu začíname vždy jej zobudením „Wake up Bunny!“.  Deti si ju obľúbia a zároveň im pomáha prelomiť komunikačnú bariéru a nadobudnúť sebavedomie pri zapájaní sa do jednotlivých úloh, aktivít, hier. Už po dvoch, troch stretnutiach vidíme prvé pokroky u našich detičiek.

 


      #familyfriendlyenglish