Let´s read a book !

Milujeme knihy! Knihy sú každodennou súčasťou našich životov a preto nemôžu chýbať ani na našich hodinách. Na každú tému starostlivo vyberáme knihy, ktoré deti zaujmú, poučia, rozvinú obrazotvornosť, rozšíria slovnú zásobu a  objavia prostredníctvom nich  čaro čítania. Deti v knihách vnímajú postavy, dej a príbeh. Súčasťou každej knihy sú pracovné listy alebo rôzne úlohy, ktoré deti „nútia“ sústrediť sa na dej, príbeh knihy a zapamätať si rôzne súvislosti, vzťahy, čím trénujeme ich pozornosť, pamäť a zároveň si preopakujeme novo nadobudnutú slovnú zásobu.


      #familyfriendlyenglish