Online kurzy pre deti vo veku 3-6 rokov

Kurzy anglického jazyka pre deti vo veku 3 – 6 rokov hravou formou. Aktuálne v ponuke len online kurzy, po uvoľnení epidemiologických opatrení môžnosť pokračovať prezenčne. Prvá hodina zadarmo. Hodiny sú tematické, zaujímavé s cieľom udržať pozornosť dieťaťa. Deti sa učia nové slovíčka, jednoduché vety prirodzeným spôsobom prostredníctvom zábavných a učinných metód.


      #familyfriendlyenglish