Something about us

Našim cieľom je vytvárať rodinné prostredie, do ktorého sa naši klienti radi pravidelne vracajú. Prostredie, kde učenie nie je povinnosťou ale koníčkom. Aj v novom školskom roku 2021/22 pripravujeme pre vás zaujímavé témy, nové hravé spôsoby učenia, prostredníctvom ktorých vám chceme pomôcť napredovať v učení cudzieho jazyka.


      #familyfriendlyenglish