Prečo je vhodné aby sa deti učili anglický jazyk už v rannom veku?

Je neskutočnou výhodou, keď sa deti začnú učiť cudzí jazyk ešte predtým, než idú do školy. Hovoríme o veku od pól roka – šesť rokov.

Učenie sa jazyka v mladom veku rozvíja abstraktné myslenie, pamäť a predstavivosť.

Jedno z najväčších výhod je rýchlejšie učenie angličtiny v rannom veku: Deti majú výnimočnú schopnosť lepšie uchovávať informácie. Učenie už neznamená len memorovanie, ale počúvanie, hranie a interaktívne aktivity v anglickom jazyku. Nie je nevyhnutné aby dieťa na hodine opakovalo slová, aby sa niečo naučilo, ale bolo v prostredí v ktorom sa anglický jazyk aktívne používa.

Akademická výnimočnosť: Deti, ktoré sa učia angličtinu, sa stávajú zručnejšími vo vyjadrovaní, čo je výhodné pre ich akademický úspech v budúcnosti. Učenie angličtiny v mladom veku im poskytuje jazykové zručnosti, ktoré potrebujú na lepšie výsledky v akademických testoch a na vynikanie vo svojich štúdiách.

Budúce príležitosti: Angličtina je univerzálnym jazykom po celom svete, a učenie sa jej v mladom veku otvára pre deti príležitosti na preskúmanie sveta a skúsenosti s inými kultúrami.

Podporuje zvedavosť a motiváciu dieťaťa: Ovládanie angličtiny otvára svet informácií, zvyšujúc motiváciu a záujem detí o učenie. Môžu sa niekoľko hodín venovať skúmaniu nových tém, rozširujúc svoje obzory a zvedavosť.

Preto neváhajte a vyskúšajte prvú, ukážkovú hodinu ZDARMA pre vaše dieťatko!


      #familyfriendlyenglish