Kurzy anglického jazyka pre deti od 6 do 10 rokov

Kurzy anglického jazyka pre deti vo veku od 6 do 10 rokov, malé skupiny, hodiny vedené hravou formou,  zaujímavé témy, prostredníctvom ktorých vytvárame kladný vzťah k učeniu cudzieho jazyka. Aktuálna téma „Ancient Egypt“ má úspech, čomu sa veľmi tešíme. Vzdelávame sa, „cestujeme a  spoznávame svet“  prostredníctvom učenia sa anglického jazyka.

 


      #familyfriendlyenglish