Vidíme sa v septembri

Tešíme sa na vás opäť v septembri, začíname 10. 09. 2018. Ponuku kurzov sme rozšírili o kurzy pre dospelých zamerané najmä na rozvoj konverzačných schopností a kurzy pre anglicky hovoriace deti, ktoré sa vrátili zo zahraničia, alebo navštevovali anglické škôlky/školy. Súčasťou nášho konceptu je aj zapožičanie kníh ako aj hier v anglickom jazyku pre našich […]

(VIAC)

Kurzy pre anglicky hovoriace deti

Milí naši klienti od septembra rozširujeme našu doterajšiu ponuku kurzov o  kurzy pre detičky hovoriace plynule po anglicky. Kurz je určený pre deti, ktoré sa vrátili zo zahraničia alebo navštevovali anglické škôlky/školy. Pripravili sme pre vás rôzne zaujímavé témy pre konverzáciu, aktivity hravou formou, aby vaše doteraz nadobudnuté  znalosti ostali zachované a zároveň boli ďalej […]

(VIAC)


      #familyfriendlyenglish