Začíname 09. 09. 2019

Už teraz sa tešíme, že sa opäť zvítame a zároveň privítame aj nových členov „našej rodiny“. Školský rok sme úspešne ukončili, rozdali diplomy, medaile a popriali Vám krásne leto. Počas mesiaca júl sme absolvovali  letné denné tábory, na ktorých sme si užili kopec zábavy. Vám všetkým ešte raz gratulujeme k dosiahnutým úspechom a v novom školskom roku 2019/2020 budeme naďalej pokračovať v našom spoločnom úsilí o dosiahnutie ďalších pokrokov, úspechov v učení. „Happy learning and education“.  We make learning fun!


      #familyfriendlyenglish