Flash karty a maňuška

Flash karty sú skvelý spôsob ako prezentovať, precvičovať a opakovať slovnú zásobu. Maňuška je vynikajúci nástroj na podporu a motiváciu komunikovať v cudzom jazyku aj pre nesmelé deti.


      #familyfriendlyenglish