Hry a aktivity v angličtine

Hry a aktivity v angličtine. Cieľom je vytvoriť hodiny zaujímavou a zábavnou formou tak, aby si deti k cudziemu jazyku vytvorili pozitívny vzťah.


      #familyfriendlyenglish