Nová kapitola, nový školský rok!

Nový školský rok nám prináša začiatok nového dobrodružstva. Je to čas nových začiatkov, príležitostí a cieľov. Preto by sme vám aj v tomto školskom roku radi ponúkli možnosť naučiť sa cudzí jazyk a rozvíjať svoje jazykové schopnosti.

Prinášame nové a zaujímavé učebné materiály a interaktívne metódy, s ktorými môžete ľahšie dosiahnuť vaše jazykové ciele. Témy výučby vyberáme so zameraním na objavovanie sveta, rozšírenie všeobecného rozhľadu prostredníctvom aktívneho používania jazyka.

Vytvárame jasný a štrukturovaný rozvrh pre všetky vekové kategórie, aby študenti vedeli, čo od nového šk. roku očakávať. Na základe našich kurzov ponúkame aj možnosť vytvorenia individuálneho výučbového plánu podľa požiadaviek klienta, ktorý im pomôže dosiahnuť ich ciele.

Naša jazyková škola poskytuje prístup k materiálom a knižnici, ktoré študenti môžu využívať na samostatné štúdium.

Kurzy anglického jazyka:

Kurzy pre deti a dospelých

Online kurzy

Kurzy pre školské zariadenia

TEFL online kurzy

Obchodná angličtina

Prihlasovať sa môžete v rámci celého školského roku!


      #familyfriendlyenglish