Začíname 7.9.2020!!!

Nový školský rok sa blíži a my už usilovne pracujeme na otvorení našej školy.  Začíname od 07.09.2020. Ponuku kurzov sme rozšírili o online kurzy a intenzívne 4-hodinové kurzy anglického jazyka pre všetky vekové kategórie. Pre každého nového klienta ponúkame prvú hodinu zdarma. Hodiny pre deti sú tvorené zážitkovou, hravou formou s prihliadnutím na vek dieťaťa  s cieľom udržať ich pozornosť. Dĺžka jednej vyučovacej hodiny je 50 minút. Cena kurzu závisí od typu kurzu. Viac informácii o ponuke kurzov, cene, spôsobe výuky, online prihlášky, kontakty….. nájdete na našej webovej stránke. Tešíme sa na Vás!


      #familyfriendlyenglish