Vidíme sa v septembri

Tešíme sa na vás opäť v septembri, začíname 10. 09. 2018. Ponuku kurzov sme rozšírili o kurzy pre dospelých zamerané najmä na rozvoj konverzačných schopností a kurzy pre anglicky hovoriace deti, ktoré sa vrátili zo zahraničia, alebo navštevovali anglické škôlky/školy. Súčasťou nášho konceptu je aj zapožičanie kníh ako aj hier v anglickom jazyku pre našich klientov v cene kurzu, vrátané materiálov pre výučbu (10 hodinový balík /49 eur, platba individuálne za každú hodinu 5,40 eur/50 min.). Prihlášky môžete posielať už teraz prostredníctvom našej webovej stránky www.familyenglish.sk.


      #familyfriendlyenglish