Učíme sa u nás v škole

Lektor sa pravidelne stretáva s rodičmi a deťmi a pomáha im v ich postupnom napredovaní.
Zároveň sa im snaží ukázať spôsob, ako sa učiť so svojimi deťmi.