Učíme sa doma

Učenie môže byť zábavné a prínosné aj prostredníctvom online vyučovania. Aj toto je cesta, ako sa priblížiť k našim klientom a umožniť im absolvovať hodiny anglického jazyka z pohodlia svojho domova.  Na spojenie s Vami využívame platformy ako Zoom a Skype.