Učíme na školách!

Pre školské zariadenia (Materské školy, Základné školy) ponúkame kurzy anglického jazyka, na ktorých výučba prebieha hravou formou.  Obsah každej hodiny je zostavený tak, aby bol zaujímavý, hravý a primeraný veku dieťaťa. Naším úsilím je používať vyučovacie metódy, pomôcky, ktoré vedú k prirodzenému spôsobu učenia sa. Pri výučbe používame špeciálne karty na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností, rôzne didaktické hry a učebné pomôcky, ktoré si sami pripravujeme podľa individuálnych potrieb detí s cieľom udržať ich pozornosť počas celej vyučovacej jednotky. Hodiny sú tematické, pričom tematický obsah sa mení každé dva týždne.

      #familyfriendlyenglish