Summer camps 2019

Yes, tábory sa vydarili! Na každý deň sme mali pripravený tematický blok s množstvom aktivít a hier. Spievali sme, tancovali, rozhýbali nielen nožičky a ručičky ale aj hlavičky, tvorili sme, čítali, oddychovali, ale hlavne sme sa veľa smiali a hrali. Hravou formou sa deti naučili nové anglické slová, slovné spojenia, celé vety. Každý deň sme absolvovali  výlet, počas ktorého sme sa držali danej témy a užili sme si kopec zábavy.  Čo nás najviac tešilo, bol každodenný ranný príchod detí s úsmevom na tvári a s očakávaním, čo prinesie nový deň. Bolo nám super, bolo nám veselo a už teraz sa tešíme na ďalší rok 2020.


      #familyfriendlyenglish