Shapes – tvary

Tento týždeň ako aj nasledujúci sme si pripravili pre naše najmenšie detičky aktivity, prostredníctvom ktorých sa učia hravou formou spoznávať základné tvary.


      #familyfriendlyenglish