Rodinné kurzy

Kurzy pre najmenšie detičky s rodinným príslušníkom (mama, otec, starý rodič…) vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa.

Kurzy pre deti predškolského veku s rodinným príslušníkom vo veku od 3 rokov do 6 rokov veku dieťaťa.