Prihlasovanie do kurzov práve prebieha !

V našej ponuke nájdete skupinové, mikro a individuálne kurzy anglického jazyka pre všetky vekové kategórie. Kurzy pre deti od 6 mesiacov až po školopovinné sú tvorené hravou, zážitkovou formou, využívame flash cards, didaktické pomôcky a hry. Tancujeme, spievame, tvoríme, čítame knižky, ktorých obsah nadväzuje na tému danej hodiny. Pri najmenších deťoch používame maňušku, ktorá nám pomáha ešte viac sa priblížiť k deťom, získať si ich dôveru a podporiť pozornosť.  Termíny kurzov tvoríme vždy s klientami, konzultujeme a prispôsobujeme. Pošlite nám online prihlášku a my sa vám ozveme.


      #familyfriendlyenglish