O nás

Prihlasovanie do kurzov prebieha počas celého školského roka 2023/24.

Naša škola ponúka širokú škálu kurzov anglického jazyka pre deti aj dospelých zamerané podľa veku a úrovne znalosti anglického jazyka. Výučba prebieha na našej škole, v školských zariadeniach alebo online, primárne hravou formou zameranou najmä na slovnú zásobu a komunikáciu. Poskytujeme kurzy rôznej intenzity, veľkosti v závislosti od preferencií klientov.  Kurz je vedený špecifickým spôsobom učenia, ktoré sa nazýva zážitkové učenie („škola hrou“ – zážitkové učenie – učenie pre život, učenie hrou).

Zážitkové učenie je učenie, ktorého prostriedkom je hra založená na zážitku. Je to aktívne, kreatívne a tvorivé učenie. Zahŕňa dialógy, skupinové hry, pohybové, výtvarné, hudobné a ďalšie aktivity, ktoré budú prebiehať v anglickom jazyku. Podnetná zážitková hra podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa.