Kurzy pre staršie deti hravou formou

Na našej škole sa učíme/hráme aj so staršími deťmi, pre ktoré si pripravujeme témy z jednotlivých oblastí bežného života. Naším cieľom je pripraviť aktivity, ktoré obsahovo napĺňajú danú tému a zároveň aktivizujú deti k učeniu prirodzenou formou.


      #familyfriendlyenglish