Kurzy pre dospelých

Kurzy pre dospelých – úplný začiatočník, začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Zameranie kurzov – hovorová angličtina, obchodná angličtina, angličtina v pracovnom prostredí, cestovná angličtina, príprava na Cambridge skúšky

 

 

Naša škola ponúka kurzy pre dospelých, ktoré sú orientované najmä na rozvoj konverzačných schopností našich študentov. Našou prioritou je dosiahnuť, aby klient pochopil anglické výrazy, ktoré mu uľahčia nielen hovoriť anglicky prirodzenejšie, ale aj ľahšie sledovať jednotlivé konverzácie. Hodiny sú zamerané na výučbu moderných slovných a frázových spojení použitých v jednotlivých lekciách. Každá lekcia obsahuje “warm-up”, otázky, audio nahrávku, čítanie, porozumenie témy, vývoj slovnej zásoby, úlohy a diskusie.

Ponúkame lekcie angličtiny, ktoré sa zameriavajú na svetových lídrov, vedcov, podnikateľov, sociálnych aktivistov, pamiatky, historické produkty či spoznávanie zaujímavých miest. Naši študenti si zlepšia svoje anglické zručnosti a zároveň sa dozvedia niečo nové alebo doplnia doterajšie vedomosti.

Kurzy obchodnej angličtiny sa zameriavajú na situácie, ktoré sú pre vašich zamestnancov a kolegov v každodennom pracovnom živote najdôležitejšie. Lektori vyberajú materiály zamerané na pomoc v špecifických odborných oblastiach podľa potrieb vašej spoločnosti. Patria sem vyjednávacie schopnosti, písanie e-mailov, prezentačné zručnosti, riadenie stretnutí a ďalšie.

Hľadanie práce nie je jednoduché,  a preto vieme, že prvý dojem je najdôležitejší. Naše úvodné business lekcie môžeme zamerať okrem iného na prácu, hľadanie práce a komunikáciu, ktoré Vám pomôžu uspieť.

Čo môžete od nás očakávať ?

Bežná konverzácia
Ponúkame lekcie každodennej  angličtiny vo všetkých  možných  témach, ktoré   sú    potrebné      k bežnej konverzácii. Lekcie a audio sú zamerané na reálne situácie.

Gramatika & písanie
Kto hovorí, že učenie gramatiky nemôže byť zábava? Našou snahou je zakomponovať gramatiku do výučby  zaujímavým spôsobom s cieľom udržať vašu pozornosť.

Špeciálne karty
Veríme, že vizuály hrajú veľmi dôležitú úlohu vo výučbe angličtiny, preto do nej zapojíme viac ako 2 000 špeciálnych kariet.

Čítanie & Kuriozity
Študenti sú viac motivovaní, keď sa učia o veciach, ktoré ich zaujímajú. Spolu budeme  objavovať všetky tie  zaujímavé fakty, historické aj súčasné spoločensky významné osobnosti, udalosti,  mestá a oveľa, oveľa viac.

Obchodovanie, práca, cestovanie & dovolenka
V dnešnej dobe ľudia veľa cestujú, obchodujú, hľadajú si prácu, spoznávajú rôzne kultúry. Máme širokú škálu rôznych tém o týchto kľúčových aspektoch, ktoré vám naša škola môže ponúknuť.

Diskusie & debaty
Pre pokročilých ponúkame diskusné predštarty a mini-debaty, ktoré sa zameriavajú na globálne témy, politické, sociálne , kultúrne, témy životného  prostredia a iné. Študenti získajú rozsiahlu slovnú zásobu prostredníctvom výučby smerovanej na rozhovory o reálnom svete, reálnych životných problémoch.

Anglické seriály
Študenti vítajú učenie sa prirodzeným spôsobom, ako aj možnosť naučiť sa rôzne frázy a slovné spojenia. Ponúkame tiež niekoľko lekcií, ktoré sa zameriavajú na každodenný jazyk prostredníctvom zábavných a pútavých dialógov.