Kurzy pre deti

Kurzy pre deti od 1 roka do 3 rokov.

Kurzy pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov.

Kurzy pre deti od 6 do 10 rokov – úplný začiatočník,
začiatočník, základné vedomosti.

Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov – začiatočník, základné
vedomosti, mierne pokročilý, pokročilý.

Kurzy pre mládež od 14 do 18 rokov –  začiatočník, základné
vedomosti, mierne pokročilý, pokročilý.

Kurzy pre anglicky hovoriace deti