Kurzy pre anglicky hovoriace deti

Milí naši klienti od septembra rozširujeme našu doterajšiu ponuku kurzov o  kurzy pre detičky hovoriace plynule po anglicky. Kurz je určený pre deti, ktoré sa vrátili zo zahraničia alebo navštevovali anglické škôlky/školy. Pripravili sme pre vás rôzne zaujímavé témy pre konverzáciu, aktivity hravou formou, aby vaše doteraz nadobudnuté  znalosti ostali zachované a zároveň boli ďalej rozvíjané. Prihlášky nám môžete posielať cez našu stránku www.familyenglish.sk. Tešíme sa na vás.


      #familyfriendlyenglish