Intenzita kurzov

Ponúkame kurzy rôznej intenzity –  jeden krát alebo viackrát týždenne (1 vyučovacia hodina /50 minút,  1 vyučovacia online hodina/50 minút), taktiež denný intenzívny kurz v rozsahu maximálne 4 po sebe nasledujúcich vyučovacích hodín. V prípade záujmu o intenzívnejší kurz, je klientom poskytnutá 10 minútová prestávka medzi jednotlivými vyučovacími hodinami (s prihliadnutím  na oddych, občerstvenie a ďalšie potreby).