Ako sa prirodzene učíme?

Naším úsilím je používať vyučovacie metódy, ktoré vedú k prirodzenému spôsobu učenia sa. Ako sa teda prirodzene učíme? Väčšinou neuvedomene a z veľkého záujmu, napríklad zo zvedavosti. Účinky sú spontánne, veľmi efektívne a dlhodobé. Čím viac zmyslov pri učení využijeme, tým lepšie si informáciu zapamätáme. A to je cieľom našej školy, aby ste sa učili prirodzene, prostredníctvom svojich zmyslov.


      #familyfriendlyenglish