Prihlasovanie do kurzov prebieha počas celého školského roka 2023/24.

Naša škola ponúka širokú škálu kurzov anglického jazyka pre deti aj dospelých zamerané podľa veku a úrovne znalosti anglického jazyka. Výučba prebieha na našej škole, v školských zariadeniach alebo online, primárne hravou formou zameranou najmä na slovnú zásobu a komunikáciu. Poskytujeme kurzy rôznej intenzity, veľkosti v závislosti od preferencií klientov.  Kurz je vedený špecifickým spôsobom učenia, ktoré sa nazýva zážitkové učenie („škola hrou“ – zážitkové učenie – učenie pre život, učenie hrou).

Zážitkové učenie je učenie, ktorého prostriedkom je hra založená na zážitku. Je to aktívne, kreatívne a tvorivé učenie. Zahŕňa dialógy, skupinové hry, pohybové, výtvarné, hudobné a ďalšie aktivity, ktoré budú prebiehať v anglickom jazyku. Podnetná zážitková hra podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa.Čo môžete od nás očakávať?


Poskytujeme kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých. Obsah učiva je zostavený pre každú hodinu tak, aby bol zaujímavý, hravý a zároveň prínosný.

Príjemná, rodinná atmosféra – vytvorenie prirodzeného prostredia, v ktorom prebieha vyučovací proces.

Vo výučbe používame zásadu názornosti – pozorovanie, vnímanie všetkými zmyslami: sluch, zrak, hmat, chuť… (vytvorenie si predstavy, obrazu o danom podnete).

Učebné pomôcky používané vo výučbe: špeciálne výučbové karty pre rozvoj pozornosti, rozprávania, pamäti a jazykových schopností, obrázky, hračky, rôzne názorné predmety podľa danej témy na hodine, hudba spojená s pohybom, pastelky, farby atď. Interaktívna výučba – viac podnetov na rozvoj slovnej zásoby a konverzácie.

Lektor komunikuje s najmenšími deťmi prostredníctvom bábky alebo maňušky, ktorá bude sprevádzať deti počas celého kurzu a bude im najlepším kamarátom, ktorý ich naučí myslieť, komunikovať v angličtine.

Učenie prebieha formou hry, pohybu, hudby, kresby, rôzných aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností v anglickom jazyku.

K učeniu sa snažíme motivovať prostredníctvom zaujímavých tém a využívania rôznych aktivizačných metód.

Zaujíma nás spätná väzba, sme otvorení návrhom, námietkam, spoločne nachádzame riešenia.

 


Rodinné kurzy

Kurzy pre najmenšie detičky s rodinným príslušníkom (mama, otec, starý rodič…) vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa.

Kurzy pre deti predškolského veku s rodinným príslušníkom vo veku od 3 rokov do 6 rokov veku dieťaťa.

Kurzy pre deti

Kurzy pre deti od 1 roka do 3 rokov.

Kurzy pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov.

Kurzy pre deti od 6 do 10 rokov – úplný začiatočník,
začiatočník, základné vedomosti.

Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov – začiatočník, základné
vedomosti, mierne pokročilý, pokročilý.

Kurzy pre mládež od 14 do 18 rokov –  začiatočník, základné
vedomosti, mierne pokročilý, pokročilý.

Kurzy pre anglicky hovoriace deti


Kurzy pre dospelých

Kurzy pre dospelých – úplný začiatočník, začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Zameranie kurzov – hovorová angličtina, obchodná angličtina, angličtina v pracovnom prostredí, cestovná angličtina, príprava na Cambridge skúšky


Online TEFL kurzy

TEFL ponúka online kurzy, ktoré sú plne akreditované, čo znamená, že ich môžete použiť na výučbu kedykoľvek a kdekoľvek na svete.

U nás si môžte zakúpiť online TEFL kurzy za výhodné ceny a získať svetovo uznávaný  certifikát po úspešnom absolvovaní kurzu.Intenzita kurzov:

Ponúkame kurzy rôznej intenzity –  jeden krát alebo viackrát týždenne (1 vyučovacia hodina /50 minút,  1 vyučovacia online hodina/50 minút), taktiež denný intenzívny kurz v rozsahu maximálne 4 po sebe nasledujúcich vyučovacích hodín. V prípade záujmu o intenzívnejší kurz, je klientom poskytnutá 10 minútová prestávka medzi jednotlivými vyučovacími hodinami (s prihliadnutím  na oddych, občerstvenie a ďalšie potreby).
Cenník poskytovaných služieb

Cenník poskytovaných služieb platný od 01.07.2023

Školský rok 2023/2024:

I. polrok –  od 11.9.2023 do 2.2.2023 (cena kurzu za prvý polrok závisí od dátumu prihlásenia)

II. polrok – od 5.2.2024 do 30.6.2023 (cena kurzu za druhý polrok závisí od dátumu prihlásenia)

1/ Kurz anglického jazyka pre deti (od 1 roka až do 14 rokov),

     mládež (od 14 rokov do 18 rokov),

     dospelých.

  • skupinový jazykový kurz (ďalej len „JK“) min. 4, max 7 študentov: cena JK 160 € za polrok/ 1x týždenne, ďalej len „VH“ (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 230 € za polrok/ 1x týždenne, (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 220 € / 10 VH (1VH 50 min.).

2/ Online kurz anglického jazyka pre deti (od 3 rokov až do 14 rokov),

      mládež (od 14 rokov do 18 rokov),

      dospelých:

  • skupinový JK min. 4, max 7 študentov: cena kurzu 120 € za polrok/ 1x týždenne (1 VH 50 min).
  • mikro JK min. 2, max. 4 študenti: cena kurzu 170 € za polrok/ 1x týždenne (1VH 50 min.),
  • individuálny JK: cena kurzu 200 € /10 VH  (1VH 50 min.),

3/ intenzívny denný 4-hodinový kurz anglického jazyka 1 x týždenne (5 týždňov) alebo týždenný  (5 dni)

  • cena závisí od výberu typu, formy a intenzity kurzu

4/ Kurzy anglického jazyka pre školské zariadenia

  • JK na školský rok 2023/24: cena kurzu 150 € (zvýhodnená cena)
  • JK v dvoch splátkach: cena jednej splátky 85 €

5/ letný denný tábor anglického jazyka: cena  165€/1 týždeň

6/ materiály na vyučovanie v anglickom jazyku pre deti a dospelých sú súčasťou ceny kurzu.

7/ súrodenecká zľava 10% z ceny kurzu

 

Konečná cena kurzu sa odvíja od zvoleného typu a intezity kurzu ako aj špecifických požiadaviek na strane klienta (cena dohodou).

 

Hodiny sú tematické s prihliadnutím na vek a dosiahnutú úroveň znalosti anglického jazyka. V prípade individuálnych kurzov našou prioritou je zostaviť hodiny podľa požiadaviek klienta.

Poznámka: Kurz je potrebné vyčerpať v danom termíne. Vymeškané hodiny (riadne odhlásené) je možné vyčerpať v inom prebiehajúcom kurze za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach (slide „Prihláška“).Učíme sa u nás v škole

Lektor sa pravidelne stretáva s rodičmi a deťmi a pomáha im v ich postupnom napredovaní.
Zároveň sa im snaží ukázať spôsob, ako sa učiť so svojimi deťmi.


Učíme sa doma

Učenie môže byť zábavné a prínosné aj prostredníctvom online vyučovania. Aj toto je cesta, ako sa priblížiť k našim klientom a umožniť im absolvovať hodiny anglického jazyka z pohodlia svojho domova.  Na spojenie s Vami využívame platformy ako Zoom a Skype.Ak sa vám naša škola páči a máte záujem o naše kurzy alebo akékoľvek otázky na nás, napíšte nám alebo zavolajte a my radi odpovieme. Spoločne nájdeme ten správny termín, ktorý vám bude vyhovovať.


      #familyfriendlyenglish